නිෂ්පාදන

  • Polycrystalline Fiber/Alumina Fiber Bulk/Blanket

    බහු ස්ඵටික තන්තු/ඇලුමිනා තන්තු තොග/බ්ලැන්කට්

    බහු ස්ඵටික තන්තු තොගයේ අඩු ඝනත්වය, අඩු තාප සන්නායකතාවය, හොඳ තාප කම්පන ප්රතිරෝධය, ඉහළ ක්රියාකාරී උෂ්ණත්වය, හොඳ රසායනික ස්ථායීතාවය, හොඳ විඛාදන විරෝධී යනාදිය ලක්ෂණ ඇත, එය ලෝහ කර්මාන්තය, ඉදිකිරීම්, පිඟන් මැටි, ගුවන් අභ්යවකාශය, මිලිටරි ආදී කර්මාන්තවල බහුලව භාවිතා වේ.